השינוי שלך מתחיל היום !
עלות התוכנית: 1,590
₪​
סיום הרשמה 26.6.19 בשעה 21:00. פתיחת התכנית ב 30.6.19